E

Jag vill skriva tt inlägg utan bokstav n ” ”. Bokstav n b tyd r d m på franska.  n hyllning till alla d  som finns i hjärtat m n int  i mitt blickfång. D t ska bli  n hyllning till d  som jag saknar och b höv r.
D t går att hylla människor på många sätt, m n lika svårt att hylla fl ra stora människor på  n och samma gång utan att någon ska bli försummad på något sätt.  n utmaning som blir jag vill b mästra på  tt nytt sätt. Hyllningarna inom mig tar aldrig slut…

När jag kom gå nd  mot mig själv på d n där skogsväg n som jag cyklad  på när jag var barn sammanstrålad  jag i  n varm känsla av logik. Någonstans g nom liv t komm r jag att möta alla ni som b tytt och b tyd r något för mig. Jag tar i hand m d mig själv och omfamnar s n mig själv för att liksom b hålla värm n hos mig. Minn n svik r mig sällan och jag s r ing n logik i vad som skull  få mig att glömma människor som ni. Hur lång  ll r kort min r sa blir bryr jag mig int  om, för möt na m d  r komm r att komma när d  komm r. Så jag skickar d tta br v till alla som  n propaganda br vbomb.

Öv rskrift: Kära, älskad  vän

D t här är  tt m d lland  som du bara ska ta till dig som  n påminn ls . Snart s s vi nämlig n.
Vi s s när vi s s, int  i någon slags pr ss och dålig anda säg r jag d t. Jag säg r d t för att jag är 100% säk r på min sak. Du har b tytt myck t och jag vill vara dig nära för att försöka tacka dig för att du finns. Myck t hoppas jag är självklart, m n min kärl k till dig,  r och alla ni på  n och samma gång.
Så varj  gång jag b tonar d t  ft r  tt av alla m ntala  ll r fysiska samtal så kan du ta d t till ditt hjärta. Jag älskar dig.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: